Het hoofdbestuur kondigt met trots aan dat het WDA huis klaar is.

Er is met vereende kracht gewerkt om in een korte tijd een organisatie neer te zetten die zijn weerga in de wereld van de kynologie niet kent. Een eerste indruk van de doelstellingen sommen wij hieronder op:
In de WDA betrekken wij niet alleen rashonden, nee, bij ons telt iedere hond mee.
Nergens anders is er een organisatie te vinden die op deze wijze alle liefhebbers bundelt.
Of het nu om show of africhting gaat de WDA verwelkomt eenieder.
De gezondheid van rashonden roept momenteel vele discussies op. Ook hier hebben wij een uitgesproken mening over die op korte termijn gepubliceerd zal worden op de homepage.
Een ding is hier zeker; het zal stof tot nadenken geven bij de gevestigde bonden en hun fokkers.

De Exterieur shows zullen net als bovenstaande afwijken van de reeds bestaande regels.
Het grote voordeel hiervan is dat de kwaliteit van de geshowde hond wordt beoordeeld en niet de professionele manier van uitbrengen door de voorbrenger. De hond wordt geshowd in zijn natuurlijke gedragingen. Het grote voordeel is hier dat een goed gebouwde hond altijd zijn kwaliteiten zal laten zien en deze ook zal doorgeven aan zijn nakomelingen. Het wegwerken van scheefstand in de voeten om een voorbeeld te geven zal op onze shows onherroepelijk tot een lagere beoordeling leiden. Hier wordt de eerste stap in de richting gemaakt naar een betere gezondheid. Voor verdere info zie binnenkort onze homepage om U ervan te overtuigen dat shows binnen de WDA vele malen aantrekkelijker zijn dan de bestaande shows.

De Africhting zal een totaal ander beeld worden dan de bestaande. Het enige dat blijft zijn dezelfde oefeningen op een examen, echter met een heel andere kijk op de zaken. Onze keurmeesters worden geïnstrueerd om niet te gaan muggenziften over een licht scheef zittende hond bij een perfect volbrachte oefening. Bij ons blijft deze oefening dan met Uitmuntend gewaardeerd. Tevens zal de keurmeester open kaart moeten spelen bij het bepalen van de kwalificatie en de daarbij behorende punten ( eerst de kwalificatie geven en dan kunnen daaraan de punten herleid worden. Dit is andersom denken als de nu gangbare manier van keuren). Zijn keurstaten zullen namelijk openbaar op onze homepage gezet worden. Zo zal er meer transparantie ontstaan en kan eenieder, toeschouwer of deelnemer , zien waar de punten zijn afgetrokken . Ook zullen er voor wat betreft de fokgeschiktheid keuringen veel zwaardere eisen gesteld worden. Zwaardere eisen ook voor de officials binnen de africhting. Hier geldt ook weer, bezoek de homepage regelmatig, er zullen steeds nieuwe zaken op gezet worden.

De notaris is voor een gesprek bezocht door het Hoofdbestuur en wij hebben onze doelstellingen bij hem neergelegd. Begin 2016 zal de akte passeren en is de WDA ook een feit op papier.
Kortom, er is heel veel werk verzet om de bouw van ons huis af te krijgen voor het einde van het jaar. Wat nu rest is de inrichting. Hiervoor is echter de hulp van vakmensen nodig die de diverse posten willen bezetten.
Lijkt het jou wat om in een organisatie die staat voor hond vriendelijke kynologie, vakmanschap van officials , een ijzersterke formule, betaalbare prijzen, eerlijkheid, oprechtheid en kameraadschap invulling te geven aan een van de openstaande posten of op enige andere manier jouw kunde en bereidheid in te zetten, twijfel dan niet en neem contact op met het hoofdbestuur.

Gezocht worden :
• Keurmeesters exterieur ( KK1 Diploma , bewegingsleer, vererving, rassenkennis)
• Keurmeester africhting ( 3 honden ipo 3 afgericht hebben of gelijksoortige africhting, kennis karakter en gedragleer , kennis IPO programma)
Er zal een eenmalige dispensatie gegeven worden voor hen die niet aan deze eisen voldoen, echter wel de invulling aan deze vacatures willen geven en dit ook met hart en ziel zullen uitoefenen.
Deze dispensatie geldt alleen bij deelname aan een opleiding die begin 2016 zal starten en een wekelijkse theorie avond zal omvatten. De duur zal ongeveer 2 maanden zijn met ter afsluiting een examen. Tevens zullen er praktijk examens mee gekeurd moeten worden onder begeleiding van een erkende AKM.
• Pakwerkers, opleiding start eind 2016 met theorieavonden en praktijk zaterdagen examen December 2016
• Ringpersoneel ( schrijvers en ringcommissaris) 1 avond opleiding

Medewerkers voor de onderstaande commissies:
• Fokgeschiktheid keuringen en ZTP , de opleiding wordt op 3 zaterdagen gegeven begin 2016 met afsluiting examen , opleidingen theorie en praktijk.
• Gezondheid inventarisatie diverse rassen en opzetten adviezen voor hoofdbestuur.
• Controleurs voor kennels en nestcontrole, 1 avond opleiding

Meer info is altijd via het Hoofdbestuur te verkrijgen.
Mocht je actief willen worden op enige andere wijze dan hierboven omschreven laat het ons dan weten .

Met vriendelijke hondensportgroet,

Het Hoofdbestuur

 

KVK Limburg: 65024761     IBAN: NL47INGB0007058349
      BIC INGBNL2A