Wie kan lid worden:

  • Ieder natuurlijk persoon die onze statuten, huishoudelijk reglement en onze normen en waarden respecteert en nastreeft en de WDA positief naar buiten draagt.
  • Fokkers van alle rashonden
  • Kynologenclubs
  • Hondenscholen
  • Kringgroepen
  • Rasverenigingen
  • Kortom eenieder die zich positief met honden bezig houdt
KVK Limburg: 65024761     IBAN: NL47INGB0007058349
      BIC INGBNL2A